Ansvarserklæring

Når du går ind på og bruger webstedet www.orkla.dk accepterer du følgende bestemmelser:

Formålet med Orkla.dk

Formålet med Orkla.dk er at give generel information om Orkla koncernens virksomheder i Danmark.

Ophavsretslige forhold

Indholdet på Orkla ASAs websteder er underlagt ophavsretsbeskyttelse. Indholdet kan frit distribueres, kopieres og lagres elektronisk. Dette samtykke er givet under forudsætning af, at kilden til materialet er angivet korrekt.

Ansvarserklæring

Vi bestræber os på, at webstederne hele tiden indeholder opdaterede og nøjagtige oplysninger. Det kan ske, at oplysningerne til trods herfor kan være ufuldstændige, unøjagtige eller ikke opdateret. Oplysningerne på webstederne repræsenterer ikke noget tilbud om værdipapirer til salg, og de må ikke udgøre grundlaget for nogen investeringsbeslutning eller betragtes som en invitation til at købe værdipapirer eller på anden måde anses for at handle om noget bestemt investeringsforhold. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle unøjagtigheder eller udeladelser i oplysningerne. Enhver beslutning, du tager på basis af oplysningerne på vores websteder, er på eget ansvar. Orkla eller Orklas datterselskaber påtager sig intet ansvar for tab eller skade af nogen art, som måtte opstå fra brugen af webstederne eller de oplysninger, som findes der. Vi påtager os heller ikke noget ansvar for indholdet af nogen tredjeparts websted, som du måtte få adgang til fra vores websted (via links).

Denne erklæring er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret.