Ansvarsförklaring

När du besöker och använder Orklas webbplatser godkänner du följande villkor:

Syftet med Orklas webbplatser

Syftet med Orkla:s webbplatser är att ge allmän information om Orkla-koncernens verksamheter.

Upphovsrättsliga förhållanden

Innehållet på Orkla:s webbplatser skyddas av upphovsrättslagstiftning. Innehållet kan fritt distribueras, kopieras och lagras elektroniskt. Detta tillstånd ges under förutsättning att källan till materialet är korrekt angiven.

Ansvarsförklaring

Vi strävar efter att webbplatserna alltid innehåller uppdaterad och korrekt information. Det kan trots detta hända att informationen är ofullständig, felaktig eller inte uppdaterad. Informationen på webbplatserna utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper och den ska inte utgöra grund för något investeringsbeslut eller ses som en inbjudan att köpa värdepapper eller på annat sätt anses vara särskilda investeringsvillkor. Vi tar inget ansvar för eventuella felaktigheter eller brister i informationen. Varje beslut som du fattar som grundas på informationen på våra sidor, sker på egen risk. Orkla eller Orklas dotterbolag tar inget ansvar för förluster eller skador av något slag till följd av användningen av webbplatserna eller informationen som finns där. Vi tar heller inget ansvar för innehållet på tredje parts webbplatser som du kan få tillgång till från vår webbplats (via länkar).

Denna förklaring styrs av och ska tolkas i enlighet med finsk lag.

Skydd av personuppgifter på nätet

Sekretesspolicy

Ansvarig: Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab, Orkla Foods Finland Oy, Orkla Care Finland, Pierre Robert Oy, Condite Oy