Atruna

Apmeklējot un izmantojot Orkla tīmekļa vietnes, jūs piekrītat:

Orkla tīmekļa vietņu mērķis

Orkla tīmekļa vietņu mērķis ir sniegt informāciju par Orkla Group darbībām.

Autortiesības

Orkla tīmekļu vietņu saturs ir aizsargāts ar autortiesībām. Saturu iespējams brīvi izplatīt, kopēt un glabāt elektroniski. Šī atļauja tiek sniegta ar nosacījumu, ka materiāla avots ir attiecīgi norādīts.

Atruna

Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mūsu tīmekļa vietnes vienmēr satur precīzu un visjaunāko informāciju. Tomēr ir iespējams, ka informācija ir nepilnīga, nepareiza vai novecojusi. Tīmekļa vietnēs sniegtā informācija nesniedz nekādas tirdzniecības garantijas, un to nevar izmantot par pamatu lēmumam par ieguldījumu veikšanu vai uzskatīt par tirdzniecības darījuma garantiju vai citā veidā saistīt ar konkrētiem ieguldījumiem. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par informācijas neprecizitātēm vai izlaidumiem. Visi lēmumi, ko pieņemat, pamatojoties uz tīmekļa vietnēs sniegto informāciju, ir jūsu atbildība. Orkla vai Orkla meitasuzņēmumi neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas izriet no tīmekļa vietņu izmantošanas vai tajos ietvertās informācijas. Mēs neuzņemamies atbildību arī par jebkuras trešās puses tīmekļa vietnes saturu, kurai varat piekļūt no mūsu tīmekļa vietnes (izmantojot saites).

Šī atruna ir izsniegta un ir jāinterpretē saskaņā ar jūsu valsts likumiem.