Izjava o omejitvi odgovornosti

Z obiskom in uporabo spletnih strani družbe Orkla sprejemate naslednje:

Namen spletnih strani družbe Orkla

Namen Orklinih spletnih strani je predstavitev splošnih informacij o delu skupine Orkla.

Avtorske pravice

Vsebina spletnih strani družbe Orkla je predmet avtorskih pravic. Vsebina se lahko prosto elektronsko distribuira, kopira in shranjuje. To soglasje velja, le če se pri naštetih dejanjih pravilno navede vir.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Trudimo se, da so na naših spletnih straneh vse informacije točne in posodobljene. Kljub temu je možno, da so nekatere nepopolne, napačne ali zastarele. Informacije na spletnih straneh ne predstavljajo ponudbe za prodajo vrednostnih papirjev in se ne smejo uporabiti kot podlaga za kakršno koli odločitev o naložbi ali obravnavati kot povabilo k nakupu vrednostnih papirjev ter ne sme se jih kakor koli drugače povezovati z določeno naložbo. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za netočnost ali nepopolnost informacij. Vsaka odločitev, sprejeta na podlagi informacij na teh spletnih straneh, se sprejme na lastno odgovornost. Družba Orkla in njena hčerinska podjetja ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo, nastalo zaradi uporabe teh spletnih strani ali informacij na njih. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za vsebino na spletnih straneh tretjih oseb, do katerih lahko dostopate z naših spletnih strani (na povezavah). Ta izjava o omejitvi odgovornosti je izdana in jo je treba razlagati v skladu z zakonodajo, ki velja v vaši državi.