Nota prawna

Odwiedzając witryny internetowe Orkla i korzystając z nich, użytkownik akceptuje następujące warunki:

Cel witryn internetowych Orkla

Celem witryn internetowych Orkla jest dostarczenie ogólnych informacji na temat działalności Grupy Orkla.

Prawa autorskie

Zawartość witryn internetowych Orkla podlega prawom autorskim. Zawartość tych witryn może być swobodnie rozpowszechniana, kopiowana i przechowywana elektronicznie. Zgoda ta jest udzielana pod warunkiem odpowiedniego wskazania źródła materiału.

Nota prawna

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze witryny internetowe zawsze zawierały dokładne i aktualne informacje. Jest jednak możliwe, że informacje mogą być niepełne, nieprawidłowe lub nieaktualne. Informacje zawarte w witrynach internetowych nie stanowią oferty papierów wartościowych przeznaczonych do zbycia i nie mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej ani traktowane jako zaproszenie do zakupu papierów wartościowych lub w inny sposób uważane za wiążące się z konkretną inwestycją. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub braki w informacjach. Każda decyzja oparta na informacjach zawartych w witrynach internetowych podejmowana jest przez użytkownika na własne ryzyko. Orkla ani jej spółki zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z witryn internetowych bądź zawartych w nich informacji. Nie ponosimy również odpowiedzialności za zawartość witryn internetowych stron trzecich, do których można uzyskać dostęp z naszej własnej witryny internetowej (za pośrednictwem łączy).
Niniejsza nota prawna została wydana i powinna być interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium użytkownika.