Over het gebruik van cookies en persoonsgegevens

Orkla omvat een groep bedrijven die waren produceren voor o.a. de Nederlandse consument. De Nederlandse Orkla-bedrijven dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij beloven deze op verantwoorde wijze te behandelen.

Orkla’s websites maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën, die worden opgeslagen op uw pc, mobiele telefoon of tablet, meestal via het gebruik van uw browser. Cookies worden onder meer gebruikt om bezoekers toegang te kunnen geven tot diverse webfuncties, om bezoekers van elkaar te kunnen onderscheiden, om de functionaliteit van onze internetdiensten te kunnen analyseren en om gebruikersgericht en interesse-gebaseerd te kunnen adverteren. Dit impliceert in meer of mindere mate het gebruik van persoonsgegevens, zoals hieronder beschreven, en helpt ons om onze websites te verbeteren en om onze digitale communicatie met de ontvanger zo relevant mogelijk te maken.

Bezoekers kunnen zelf het gebruik van cookies reguleren via het menu instellingen van de webbrowser(s). U kunt hier zelf instellen of cookies automatisch mogen worden gedownload op uw pc/telefoon/tablet, of dat u liever per keer aangeeft of een cookie gedownload mag worden of niet. U kunt op elk gewenst moment cookies weer verwijderen via het menu met instellingen voor uw browser. Hoe u dit moet doen, hangt af van de browser die u gebruikt. Lees meer onder het menu met instellingen voor internet/privacy in uw browser voor nadere instructies. Let op: wanneer u het gebruik van cookies afwijst, kan dit gevolgen hebben voor de functionaliteit van onze website, maar ook voor die van andere websites.

Doel van cookies op de website

Onze website gebruikt cookies, die zowel door ons worden geplaatst als door derden, met de volgende doeleinden:

  • Analyse: Wij gebruiken cookies om het aantal unieke bezoekers op onze websites te tellen en om statistiek te kunnen genereren over het functioneren van onze websites. Cookies verzamelen informatie over het bezoek van pagina’s en gebruikersinformatie zoals geografische lokatie, surfgedrag, besturingssysteem en browser op uw pc/telefoon/tablet.
  • Inloggen: Wanneer er op een website de mogelijkheid bestaat om in te loggen, wordt een identificatienummer en tijdstip van inloggen opgeslagen in een cookie op uw pc/telefoon/tablet, hetgeen het mogelijk maakt om te navigeren op de website, zonder dat u steeds opnieuw moet inloggen op elke pagina die u opent.
  • Interesse-gebaseerde marketing op internet: Het kan zijn dat u advertenties van Orkla-bedrijven tegenkomt op andere websites. Dit is mogelijk door cookies, die informatie bevatten over inhoud en pagina’s die u heeft bezocht op onze websites en gebruikersdata, zoals bijvoorbeeld uw geografische lokatie. Op deze manier kunnen wij uw belangstelling identificeren en daardoor online advertenties presenteren die voor u relevant zijn. Deze technologie heet remarketing en wordt geleverd door derden, zoals bijvoorbeeld Google.
  • Gebruik van gedragsinformatie voor vergelijkbare doelgroepen: Vergelijkbare doelgroepen zijn gebaseerd op informatie die is verzameld over het gedrag van gebruikers op onze websites. Op basis van kennis ten aanzien van de interesses van een bepaalde groep gebruikers (zie het vorige punt), kunnen wij online advertenties presenteren aan een andere groep gebruikers met een vergelijkbaar gedragsprofiel op onze websites.

Meer informatie over cookies die op onze sites gebruikt kunnen worden, waarvoor die worden gebruikt, toegang van derden tot informatie die door de cookies is verzameld en de bewaartermijn van deze cookies, kunt u vinden in de lijst onder ‘Overzicht over cookies die op de website gebruikt kunnen worden’.
Informatie die is ingezameld door cookies van derden, zal ook door deze derden kunnen worden gebruikt. Hun contactgegevens kunt u vinden op hun eigen websites (zie de lijst hieronder met specificaties).

Overzicht over cookies die op de website gebruikt kunnen worden

COMING

Bedrijven binnen de Orkla Group met gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens

Contact

Orkla is een concern dat bestaat uit bedrijven die waren produceren ten behoeve van o.a. de Nederlandse consument, waarbij deze bedrijven gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Stuur een e-mail naar privacy@orkla.no wanneer u inzage wilt hebben in de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen, of wanneer u deze wilt hebben uitgeleverd, gecorrigeerd of verwijderd. Op gelijke wijze kunt u protest aantekenen tegen de toestemming die u hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens of deze beperken of intrekken. Voor klachten over de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.