Privacybescherming

Informatie over Orkla’s verwerking van persoonsgegevens, inclusief het recht op inzage.

Orkla bestaat uit een groep bedrijven die waren produceren voor o.a. de Nederlandse consument. De Nederlandse Orkla-bedrijven dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij beloven deze op verantwoorde wijze te behandelen.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel wij dat doen, zal specifiek worden aangegeven of zal af te leiden zijn uit de context van uw contact met ons. Het doel van Orkla’s verwerking van persoonsgegevens is voornamelijk om te kunnen reageren wanneer u contact met ons zoekt of om u, op uw verzoek, een dienst of product te kunnen leveren. Het kan echter ook zijn, dat wij de wens hebben om beter met u te kunnen communiceren en om onze producten, diensten en marketing te kunnen optimaliseren.

Onze kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens geschiedt bij Orkla binnen de kaders van de geldende Nederlandse wetten en regelgeving. De rechtmatige grondslag hiervoor zal zijn dat…

  • … verwerking noodzakelijk is voor het kunnen nakomen van een overeenkomst die wij met u hebben, voor het kunnen uitvoeren van activiteiten in verband met deze overeenkomst of voor het kunnen nakomen van een wettelijke verplichting;
  • … u ons toestemming hebt gegeven voor een bepaald type gegevensverwerking, zoals bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief;
  • … Orkla een legitiem belang heeft bij een bepaald type gebruik, waarvan wij aannemen dat u dit als aanvaardbaar zult beschouwen, onder andere op basis van het contact dat wij met u hebben. Hiervan is sprake in drie gevallen:
    • Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief van Orkla, kunnen wij deze communicatie personaliseren voor marketingdoeleinden, die door ontvangers als relevant worden opgevat.
    • Wanneer u toestemming hebt gegeven om reclameaanbiedingen of een nieuwsbrief te ontvangen van Orkla, kunnen wij uw e-mailadres en informatie uit het contact tussen ons gebruiken om online advertenties aan u of anderen te presenteren op websites van derden (bijvoorbeeld Facebook).
    • Wanneer u zich heeft ingelogd op een van Orkla’s internetwinkels en producten in uw winkelmandje hebt geplaatst zonder de transactie af te sluiten vóór de sessie werd beëindigd, bewaren wij deze informatie om u op een later tijdstip een e-mail te kunnen sturen, waarin wij u herinneren aan de inhoud van uw winkelmandje.

U zult de mogelijkheid krijgen om het gebruik van persoonsgegevens af te wijzen, indien u dit niet wenst.

Verwijderen en anonimiseren

Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra wij uw contactverzoek hebben afgehandeld of zodra wij onze overeenkomst of rechtmatige verplichting zijn nagekomen. Gegevens die wij gebruiken voor marketingdoeleinden zullen wij verwijderen wanneer u ons daartoe verzoekt. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven, of door dit aan te geven in uw gebruikersprofiel op onze websites of via een link in onze e-mails.

In plaats van verwijderen, kunnen wij uw gegevens anonimiseren, wat betekent dat wij alle identificeerbare gegevens verwijderen, zodat deze niet meer aan u persoonlijk gekoppeld kunnen worden. Dergelijke anonieme informatie kunnen wij gebruiken in onze databases en om analyses en statistiek te kunnen genereren, met als doel om Orkla’s marketing en producten aan te kunnen passen en verder te ontwikkelen in relatie tot wensen en behoeften van onze gebruikers.

Opslaan van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden opgeslagen op Microsoft-servers in Europa. Indien het nodig is om Microsoft in andere landen tijdelijk toegang te geven tot systemen waarin uw gegevens zijn opgeslagen, bijvoorbeeld in verband met het corrigeren van data, dan is de privacy afdoende gewaarborgd via de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de EU-VS-privacyschild-overeenkomst. Stuur een e-mail naar privacy@orkla.no wanneer u een kopie hiervan wenst te ontvangen.