Prywatność osobista

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Orkla i prawie dostępu do tych danych.

Orkla to grupa spółek produkujących towary dla konsumentów na różnych terytoriach. Lokalne spółki Orkla ponoszą wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych. Zobowiązujemy się zawsze bezpiecznie przetwarzać takie dane.

Cel przetwarzania danych osobowych

Cel wykorzystywania danych osobowych i rodzaj wykorzystywanych przez nas danych osobowych zostanie określony lub wyjaśniony w kontekście kontaktu z użytkownikiem. Cele, w jakich Orkla przetwarza dane osobowe, zwykle służą do obsługi zapytań użytkownika lub dostarczenia mu usługi bądź produktu, o które prosił, ale mogą również obejmować lepszą komunikację z klientami oraz doskonalenie naszych produktów, usług lub marketingu.

Przetwarzamy dane osobowe w ramach obowiązujących praw i przepisów lokalnych. Podstawą prawną przetwarzania jest fakt:

  • że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia umowy z klientem, do wykonania zadań przed zawarciem umowy lub w celu wywiązania się przez Orkla z obowiązków prawnych.
  • że użytkownik wyraził zgodę na konkretny rodzaj przetwarzania, np. subskrypcję biuletynu.
  • że Orkla ma uzasadniony interes w określonym rodzaju użytkowania i na podstawie kontaktu z użytkownikiem zakłada, że ten rodzaj użytkowania jest do przyjęcia dla użytkownika. Jest to istotne w trzech typach sytuacji:
    • Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie ofert lub biuletynów od Orkla, będziemy mogli spersonalizować taką komunikację, aby kierować do odbiorców istotne dla nich reklamy.
    • Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie ofert lub biuletynów od Orkla, możemy użyć jego adresu e-mail i informacji pozyskanych w wyniku kontaktu użytkownika z nami do dostosowania reklam wyświetlanych użytkownikowi lub innym osobom w witrynach internetowych stron trzecich (takich jak Facebook).
    • Jeśli użytkownik zalogował się w jednym ze sklepów internetowych Orkla i pozostawił produkty w koszyku bez dokonania zakupu lub wylogowania, możemy zapisać informacje o koszyku i wysłać użytkownikowi e-mail z przypomnieniem o koszyku w późniejszym terminie.

Użytkownik otrzyma możliwość odrzucenia takiego sposobu wykorzystania swoich danych osobowych, jeśli zechce.

Usunięcie i anonimizacja

Usuniemy dane osobowe po przetworzeniu komunikacji z użytkownikiem, wypełnieniu umowy lub wypełnieniu naszych zobowiązań prawnych. Dane, których używamy do celów marketingowych, zostaną usunięte, jeśli użytkownik poprosi nas o to, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej, na naszych stronach użytkownika („Moja strona” lub podobne) bądź za pośrednictwem łączy zawartych w naszych e-mailach.

Zamiast usuwania danych możemy usunąć dane identyfikacyjne z danych osobowych użytkownika, dzięki czemu danych nie będzie już można powiązać z użytkownikiem (anonimizacja). Możemy wykorzystywać takie anonimowe informacje w naszym archiwum doświadczeń oraz do tworzenia analiz i statystyk w celu dostosowania i rozwoju marketingu oraz produktów Orkla zgodnie z życzeniami i potrzebami konsumentów.

ƒPrzechowywanie danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane na serwerach Microsoft w Europie. W przypadku uznania za stosowne zapewnienia firmie Microsoft w innych krajach tymczasowego dostępu do systemów, w których przechowywane są te dane, na przykład w celu usunięcia błędów, zapewnia się zadowalającą ochronę danych osobowych na mocy standardowej umowy UE i/lub Umowy UE/USA Tarcza Prywatności. Aby otrzymać kopię tych umów, należy wysłać wiadomość na adres e-mail privacy@orkla.no.