Tran_20125-aspect-ratio-16-9

Tranfabrikken på Løren

På Løren i Oslo blir Möller’s tran og fiskeoljekapsler til det norske og utenlandske markedet produsert.

Tran utvinnes av lever fra torsk som fanges utenfor Lofoten og Vesterålen i Nord-Norge i perioden januar til april hvert år. Torsken fraktes direkte til fiskemottak, der leveren blir tatt ut og umiddelbart fraktet til mottak. Der utvinnes råtranen etter strenge kvalitetsrutiner og produksjonsmetoder. Derfra sendes råvaren til fabrikken på Løren for videre bearbeiding og tapping på flasker. Totalt går tranen gjennom flere trinn i renseprosessen (blant annet renses den for alle eventuelle miljøgifter) før den blir til et ferdig produkt som når forbrukerne.

Tranfabrikken på Løren ble bygget i 1938 og har i dag ca. 38 ansatte.

Adresse: Peter Møllers vei 13, 0585 Oslo

Telefonnummer sentralbord:

22 09 47 00