Vastutusest loobumine

Kui te logite sisse ja kasutate Orkla veebisaiti, nõustute alljärgnevate sätetega.

Orkla veebisaidi eesmärk

Orkla veebisaidi eesmärk on pakkuda üldteavet Orkla grupi äritegevuse kohta.

Autoriõigused

Orkla veebisaidil olev sisu on kaitstud autoriõigustega. Sisu võib tasuta jagada, seda võib kopeerida ja elektrooniliselt säilitada. See nõusolek on antud eeldusel, et materjali allikale viidatakse korrektselt.

Vastutusest loobumine

Me seame endale eesmärgi tagada, et meie kodulehel avaldatud teave on alati uuendatud ja täpne. Samas võib teave olla ebatäielik, ebatäpne või uuendamata. Veebilehel esitatud andmed ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist müügiks ja neid ei või kasutada investeeringuotsuste tegemiseks või käsitleda kutsena osta väärtpabereid või mistahes muul viisil, mis on seotud konkreetse investeeringuga. Me ei vastuta võimalike ebatäpsuste ega väljajättude eest isikuandmetes. Mistahes otsused, mida te teete meie lehel olevale teabele tuginedes, on teie ainuüksi teie otsustada. Orkla või Orkla tütarettevõtted ei vastuta mistahes kahju eest, mis võib tekkida selle saidi kasutamise või sellel saidil esitatud teabe kasutamise eest. Me ei vastuta ka mistahes kolmanda osapoole sisu eest, millele teil võib olla juurdepääs meie veebisaidi (sellel oleva lingi) kaudu.

See deklaratsioon on esitatud vastavalt Eesti õigusele ja seda tuleb tõlgendada Eesti õiguse alusel.